АГРА̀РНО

АГРА̀РНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: аграрен, напр.: аграрно-суровинен, аграрно-икономически и др.

Списък на думите по буква