АГРА̀РНОИНДУСТРИА̀ЛЕН

АГРА̀РНО-ИНДУСТРИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Прил. от аграрен и от индустриален. Аграрно-индустриална страна. Аграрно-промишлена страна. Аграрно-промишлен комплекс.

Списък на думите по буква