АГРА̀РНОПРОМЍШЛЕН

АГРА̀РНО-ПРОМЍШЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Прил. от аграрен и от промишлен. Аграрно-промишлена страна. Аграрно-промишлен комплекс.

Списък на думите по буква