АГРА̀Ф

АГРА̀Ф м. 1. Спец. Закопчалка за официална дреха.

2. Архит. Скулптурно украшение в центъра на свод на постройка, което служи за подпора.

— Фр. agrаfe от agrafer 'закачвам'.

Списък на думите по буква