АГРЕГА̀ТЕН

АГРЕГА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до агрегат, който е свързан с агрегат. Агрегатна машина. Агрегатен метод. Агрегатна лампа. Агрегатен анализ. Агрегатно отделение.

Агрегатно състояние. Физ. Едно от трите основни състояния на телата: твърдо, течно и въздухообразно.

Списък на думите по буква