АГРЕГА̀ТНОСТ

АГРЕГА̀ТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Геол. Процес на механично свързване на минерални частици; агрегация. Устойчивостта на водния запас нараства в образуващата се почва по-късно поради възникване на агрегатност — поява на сложни структурни агрегати. П. Боянов, П, 130.

Списък на думите по буква