АГРЕГА̀ЦИЯ

АГРЕГА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Геол. Агрегатност. Този процес на свързване, агрегация, протича под влияние на различни фактори и при определени условия. П. Боянов, П, 232.

Списък на думите по буква