АГРЕМА̀Н

АГРЕМА̀Н, мн. няма, м. 1. Дипл. Официалносъгласие на една държава да приеме за дипломатически представител на друга държава посоченото от нея лице. Назначаването на всички видове дипломати по света става след получаването на т. нар. агреман (съгласие на другата страна). 168 часа, 1991, бр. 25, 23.

2. Муз. Орнамент, мелодическо украшение.

— Фр. agréman.

Списък на думите по буква