АГРЀСИЯ

АГРЀСИЯ ж. 1. Воен. Полит. Непредизвикановъоръжено нападение със завоевателна цел на една или няколко държави срещу друга държава с навлизане в територията ѝ. Фашистка агресия. Империалистическа агресия.

2. Псих. Насочена навън (към другите) или навътре (към себе си) явна или скрита враждебност.

3. Прен. Нападателна проява, нападателно поведение. Детето е склонно към агресия.

— От лат. aggressio ’пристъп, нападение’ през рус. агрессия.

Списък на думите по буква