АГРИКУЛТУ̀РЕН

АГРИКУЛТУ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Книж. Прил. от агрикултура; земеделски. Агрикултурни мероприятия.

Списък на думите по буква