АГРОБИОЛО̀ГИЯ

АГРОБИОЛО̀ГИЯ ж. Наука за общите биологични закони в земеделието, животновъдството и използването им в практиката на селскостопанското производство.

Списък на думите по буква