АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТЍВЕН

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Спец. Който се отнася до агролесомелиорация. Агролесомелиоративни мероприятия. Агролесомелиоративни бригади.

Списък на думите по буква