АГРОЛЕСОМЕЛИОРА̀ЦИЯ

АГРОЛЕСОМЕЛИОРА̀ЦИЯ ж. Спец. Система от залесителни, агротехнически и хидротехнически мерки, дейности с цел да се подобрят някои неблагоприятни почвено-климатични условия, за да се получат по-високи и трайни добиви в селското стопанство.

Списък на думите по буква