АГРОЛО̀ГИЯ

АГРОЛО̀ГИЯ ж. Наука за съставните части и физическите свойства на почвата с оглед на увеличаването на добива от земеделските култури.

Списък на думите по буква