АГРОМЕЛИОРА̀ЦИЯ

АГРОМЕЛИОРА̀ЦИЯ ж. Спец. Система от мерки, дейности за подобряване на почвата с цел да се осигурят по-високи добиви в селското стопанство.

Списък на думите по буква