АГРОМЕТЕОРОЛО̀ГИЯ

АГРОМЕТЕОРОЛО̀ГИЯ ж. Дял от метеорологията, който изучава влиянието на метеорологичните условия върху земеделските култури с цел да се получат високи и качествени добиви.

Списък на думите по буква