АГРОМИНИСТЀРСТВО

АГРОМИНИСТЀРСТВО, мн. ‑а, ед. Нов. Аграрно, земеделско министерство; агроведомство. Агроминистерството ще започне проверки по фурни и складове. 24 часа, 2000, бр. 11, 7.

Списък на думите по буква