АГРОНО̀М

АГРОНО̀М м. Специалист по агрономия. Агроном някакъв давал мнение, че в това село щял да стане чудесен кооператив, защото земята била плодна, а имало и подпочвена вода за градини. .. Кр. Григоров, Н, 41.

— От гр. Bγρονόμοζ ’надзорник на земеделски имоти’.

Списък на думите по буква