АГРОНО̀МИЯ

АГРОНО̀МИЯ, мн. няма, ж. Наука за земеделието, за селското стопанство. // Тази наука като учебна дисциплина, специалност във висше учебно заведение. — Ще замина за София — каза Евстати .. — Ще запиша агрономия. А. Гуляшки, МТС, 19. Завършилите техникуми / .. / имат право да кандидатствуват във всички специалности във: .. XXП. Земеустройство .. 2. Висшите селскостопански институти: агрономия. НК, 1958, бр.11, 4.

— Гр. Bγρονομία.

Списък на думите по буква