АГРОНО̀МСТВАМ

АГРОНО̀МСТВАМ и АГР?НО̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Рядко. Упражнявам професия на агроном. "Защо ще ходи да агрономствува някъде си! Не, тук

ще е нейното поле на дейност — при мене, под моето крило." А. Гуляшки, Л, 504.

Списък на думите по буква