АГРОНО̀МСТВАНЕ

АГРОНО̀МСТВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от агрономствам.

Списък на думите по буква