АГРОНО̀МСТВО

АГРОНО̀МСТВО, мн. ‑а, ср. 1. Само ед. Разг. Професия на агроном. Занимава се със агрономство.

2. Само ед. Разг. Агрономия. Следва задочно агрономство.

3. Учреждение, в което работят специалисти агрономи. В агрономството беше свикана конференция, на която присъствуваха директорите на МТ станциите от цялата околия. А. Гуляшки, МТС, 277-278.

4. Здание, в което се помещава такова учреждение. Наложи се Нонка да ходи сама чак .. в агрономството. И. Петров, НЛ, 52.

Списък на думите по буква