АГРОНО̀МЧЕ

АГРОНО̀МЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от агроном; млад агроном. Желязко ходи да се оплаква в града, че агрономчето напръскало пипера с някаква отрова. С. Северняк, П, 49.

Списък на думите по буква