АГРОСЕЛЀКЦИЯ

АГРОСЕЛЀКЦИЯ ж. Изкуствен подбор и кръстосване на земеделски култури за подобряването им.

Списък на думите по буква