АГУ̀Ч

АГУ̀Ч м. Диал. Овен. Та засвири Нанко чобан, / като свири и говори:/ — Дето да си, по-стар агуч, / доведи ми силно стадо! / Ще ти позлата рогата,/ ще ти посребра вълната. Нар. пес. СбВСтТ, 40.

Списък на думите по буква