АГЪРЛЪ̀К

АГЪРЛЪ̀К, мн. няма, м. Диал. 1. Всичко (обикн. пари), което се дава от момкова страна на родителите на момата при годежа; прид, баба̀-хакъ̀, венчанина. — Докато не видя Юрталана в къщата си да ѝ закачи алтъните на шията и да ми брои агарлъка, аз тая работа [годежа] не я имам за опечена. Г.Караславов, С, 49.

2. Разш. Откуп. Ще прихване от теб я агарлък, я дреха, я що ли да имаш. Ст. Младенов, БТР I, 58.

— Тур. agırlık.

Списък на думите по буква