АДАПТА̀ЦИЯ

АДАПТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Биол. Приспособяване на организъм или на сетивните органи към околната среда, към окръжаващите условия. // Разш. Приспособяване на някого към някаква среда, някакви условия на живот.

2. Книж. Приспособяване, нагаждане на текст с оглед да се направи по-достъпен за читателите и слушателите. Адаптация на романа "Фауст" за учебни цели..

3. Преработка на един жанр в друг, за да се приспособи за друга цел. Телевизионна адаптация на романа "Тютюн"

— От лат. adaptatio ’приспособяване’.

Списък на думите по буква