АДВЕРБИА̀ЛЕН

АДВЕРБИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Грам. Който е със значение на наречие; наречен. Адвербиален израз. Адвербиална употреба.

— От лат. adverbialis.

Списък на думите по буква