АДВЕРБИАЛИЗА̀ЦИЯ

АДВЕРБИАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Грам. Преход на дума от някаква граматическа категория в категорията на наречията.

Списък на думите по буква