АДВЕРБИАЛИЗЍРАНЕ

АДВЕРБИАЛИЗЍРАНЕ ср. Грам. Отгл. същ. от адвербиализирам и от адвербиализирам се; адвербиализация.

АДВЕРБИАЛИЗЍРАНЕ

АДВЕРБИАЛИЗЍРАНЕ ср. Грам. Отгл. същ. от адвербиализирам и от адвербиализирам се; адвербиализация.

Списък на думите по буква