АДВОКА̀ТСТВАНЕ

АДВОКА̀ТСТВАНЕ ср. Отгл. същ. от адвокатствам; адвокатствуване.

Списък на думите по буква