АДВОКА̀ТСТВО

АДВОКА̀ТСТВО, мн. няма, ср. Професия на адвокат. Той се занимаваше и с адво‑

катство, и с политика. Ив. Вазов, Съч. VII, 10.

Списък на думите по буква