АДВОКА̀ТСТВУВАНЕ

АДВОКА̀ТСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от адвокатствувам; адвокатстване.

Списък на думите по буква