АДВОКАТУ̀РА

АДВОКАТУ̀РА, мн. няма, ж. 1. Събир. Всички адвокати, адвокатското съсловие като цяло. // Професионално адвокатско сдружение, колегия.

2. Помещение на адвокатска управа.

Списък на думите по буква