АДВОКА̀ТЧЕ

АДВОКА̀ТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. обикн. ирон. от адвокат. — Състари ме този мой син .. Събрал се е с тайфа от офицерчета и адвокатчета .. Нощ през нощ по бардаците осъмват. В. Геновска, СГ, 135. На друга, четвъртита маса в срещния ъгъл до тезгяха се редеше друга постоянна група. В нея влизаха останалите млади учители, .. , три нови адвокатчета и неколцина безработни интелигенти. Г. Караславов, Избр. съч. II, 44.

Списък на думите по буква