АДЕКВА̀ТЕН

АДЕКВА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Равностоен, напълно съответствуващ. Хаос от самовластие, многовластие, но и безвластие [по време на кърджалийството] заливал земите ни. Затуй, че такова съотношение не може да бъде изразено с достатъчно адекватен нему термин, ще го означаваме все пак като "анархия". В. Мутафчиева, КВ, 38. Адекватни понятия. Форма, адекватна на съдържанието.

— От лат. adaequatus.

Списък на думите по буква