АДЀНО

АДЀНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: жлеза, напр.: аденовиден, аденовирусен и др.

— Гр. Bδήν ’жлеза’.

Списък на думите по буква