АДЕНОКАРЦИНО̀МА

АДЕНОКАРЦИНО̀МА ж. Мед. Злокачествено образувание на жлеза.

— Лат. adenocarcinoma.

Списък на думите по буква