АДЀПТ

АДЀПТ м. Книж. 1. Убеден последовател, привърженик на някакво учение или течение. В 90-те години символизмът намира своите адепти в другите страни, включително в руската литература. ЛФ, 1958, бр.11, 2. Адепти на философията. Адепти на толстоизма.

2. Лице, което е било посветено в тайните на алхимията през средните векове.

— От лат. adeptus ’спечелен’.

Списък на думите по буква