АДЖАМЍЙКА

АДЖАМЍЙКА ж. Разг. Неопитна жена. Тя е още аджамийка, лесно ще се излъже.

— Друга форма: а д ж е м ѝ й к а.

Списък на думите по буква