АДЖАМЍЙСТВО

АДЖАМЍЙСТВО, мн. няма, ср. Разг. Качество или проява на неопитен човек, на аджамия; неопитност, неумение поради липса на опит. Не очаквах от него такова аджамийство.

— Друга форма: а д ж е м ѝ й с т в о.

Списък на думите по буква