АДЖАМЍЙЧЕ

АДЖАМЍЙЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. гальов. от аджамия. Мойто либе на пут пооди, / с конче аджамийче, с лоши дружина. Нар. пес., СбНУ XI, 10.

— Друга форма: а д ж е м ѝ й ч е.

Списък на думите по буква