АДЖЀМ

АДЖЀМ м. Остар. 1. Персиец. Като засвиреше с другаря си аджем шах Али, всички верни се забравяха и с душа се възнасяха на небето… Ц. Гинчев, ГК, 154.

2. Като прил. Персийски; аджемски. — Сно‑

щи вечерята ни беше много сиромашка, сега ще имаш и пиле, и аджем пилаф. Ив. Вазов, Съч. NII, 119.

— Тур. acem.

Списък на думите по буква