АДЖЀМИН

АДЖЀМИН, мн. аджѐми, м. Остар. Аджем, персиец.

Списък на думите по буква