АДЖЀМСКИ

АДЖЀМСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Прил. от аджем; персийски. Миндерите му [на новия сарай] бяха по-тесни и постлани с аджемски килими. Ц. Гинчев, ГК, 29. — В село тая вечер ще ядем аджемски пилаф и баклава. Ив. Вазов, Съч. XII, 137. От буйний пламък светна / пристегнатий на кръст аджемски лют ханджар. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 32.

Списък на думите по буква