АДИАБА̀ТА

АДИАБА̀ТА ж. Техн. Кривата, изразяваща графично адиабатната промяна в състоянието на газа.

Списък на думите по буква