АДИАБА̀ТНО

АДИАБА̀ТНО. Техн. Нареч. от адиабатен; адиабатично.

Списък на думите по буква