АДМИНИСТРАТЍВНО

АДМИНИСТРАТЍВНО нареч. 1. По отношение на администрацията, на изпълнителните органи на управлението. Административно страната се дели на окръзи и околии.

2. По начин, присъщ на администрацията; по административен ред, начин. На някои места в страната задачите по прибиране на реколтата се движат административно.

АДМИНИСТРАТЍВНО

АДМИНИСТРАТЍВНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: административен, напр.: административно-икономически, административно-ръководен, административно-стопански, административно-управленчески и др.

Списък на думите по буква