АДМИНИСТРА̀ТОР

АДМИНИСТРА̀ТОР м. 1. Длъжностно лице, което участвува в изпълнителните органи на управлението на държава, селище, учреждение, предприятие. В управлението на България, .. , той прояви истински талант на администратор. Ив. Вазов, Съч. XXIV, 115. Управителят не бе добър администратор, .. , често сам нарушаваше установения вътрешен ред на болницата. Д. Ангелов, ЖС, 40. През 1890 г. .. биде назначен за директор на Серското педагогическо училище .. Като училищен администратор той се показа неоценим. Бълг., 1902, бр. 453, 2.

2. Лице, което завежда администрацията на вестник, списание. Когато се завърна в София, той стана администратор на издателство "Ехо". ВН, 1959, бр. 25421, 2.

— Лат. administrator през рус. администратор.

Списък на думите по буква