АДМИНИСТРА̀ТОРКА

АДМИНИСТРА̀ТОРКА ж. Жена администратор. Ако човек носи очила, редно е снимката му в паспорта да е с очила. Не е прилично всеки път да сваля очилата и да се пули пред чиновничките от спестовна каса или администраторките в хотела. Л. Янов, СЗ, 37.

Списък на думите по буква